loading

Mevzuat ve Yasal Bilgiler

 

1 Tanımlar:

‘Metax Mobilya Aksesuarları’ ÖZMETAL-İŞ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. anlamına gelmektedir.
‘Koşullar’ bu belgede ortaya konulan Metax Mobilya Aksesuarları tarafından yazılı olarak belirtilen ve kabul edilen koşullar anlamına gelmektedir.
‘Sipariş Onayı’ Belirtilen koşullarda Metax Mobilya Aksesuarları tarafından verilen siparişin onayı anlamına gelir.
‘Müşteri’ Metax Mobilya Aksesuarlarından gelen malların alıcısı olarak sipariş onayında belirtilen kişi anlamına gelir.
“Sevk Tarihi” sipariş onayında gösterilen gönderme zamanı anlamına gelir.
“Zorlayıcı Sebepler” herhangi bir kişiye ya da duruma ilişkin o kişinin kontrolü dışındaki durumlardır
‘Mal’ Sipariş onayında belirtildiği gibi müşterinin Metax Mobilya Aksesuarlarından almayı kabul ettiği sözleşme anlamına gelir.
‘Fatura’ mal ile ilgili Metax Mobilya Aksesuarları tarafından verilen fatura anlamına gelir.
‘Fiyat’ Malın fiyatı anlamına gelir, ambalaj masrafları dahildir, nakliye, sigorta ve KDV dahil değildir.
‘KDV’ mal veya hizmetin katma değer vergisidir.

2 Uygulanabilir Şartlar

2.1 Müşterinin satınalma siparişinde ya da başka bir şekilde belirtebileceği koşullar haricinde Metax Mobilya Aksesuarları tarafından malların satışı için belirtilen koşullar tüm sözleşmeler için geçerli olacaktır.
2.2 Belirtilen koşullarda mal satınalmak için tüm siparişler teklif olarak sayılacaktır.
2.3 Müşteri tarafından mal teslim kabulu müşterinin koşulları kabul ettiğinin kesin kanıtıdır.
2.4 Metax Mobilya Aksesuarlarından yetkili bir kişi tarafından imzalandığı kanıtlanmadığı sürece koşullarda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Müşteri bu anlamda kimin yetkili olduğu konusunda bilgilendirilir.

3 Fiyat ve Ödeme

3.1 Malların Fiyatı Sipariş onayında belirtilen fiyat olacaktır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Müşteri KDV tutarını Metax Mobilya Aksesuarlarına ödeyecektir.
3.2 Müşteri faturada belirtilen KDV, ambalaj maliyeti, sigorta ve teslimat maliyetlerini doğrudan Metax Mobilya Aksesuarlarına ödeyecektir.
3.3 Bu madde 3 kapsamında müşteri yükümlülüklerinin her birinin özü olacaktır.

4 Mal: Malların açıklaması ve miktarı Sipariş onayında belirtildiği gibi olacaktır.

5. Garantiler

5.1 Metax Mobilya Aksesuarları malların belirtilen koşullarda zamanında müşteriye gönderileceğini garanti etmektedir.
5.2 Mevzuat veya genel hukukun dışında mallarla ilgili ima edilen diğer tüm garantiler ve koşullar harici tutulur.

6. Mal Teslimi: Sipariş onayında belirtilmediği sürece malların teslimini Metax Mobilya Aksesuarları planlayacaktır. Mallar sevk tarihinde sevk edilmek için hazır olacaklardır. Malların müşteriye teslim maliyetini müşteri karşılayacaktır.

7. Müşteri Çözümleri

7.1 Mallarla ilgili herhangi bir garanti koşulunun Metax Mobilya Aksesuarları tarafından ihlali durumda müşterinin tek çözümü ilgili malı reddetmek olacaktır. Ürünlerin böyle bir reddi üzerine, Metax Mobilya Aksesuarları bu Mallar için Müşteri tarafından ödenmiş olan ilgili fiyat kısmını Müşteriye iade edecektir. Bu ret ve iade sonrasında müşteri ne olursa olsun garantinin ihlali ile ilgili haklara sahip olacaktır.
7.2 Madde 7.1 saklı kalmak üzere hiçbir durumda dolaylı ya da dolaysız kayıp ve/veya gider konusunda Metax Mobilya Aksesuarları herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir ve haksız ya da başka türlü ödemelerde mal ile bağlantılı hiç bir olay Metax Mobilya Aksesuarlarının sorumluluğunda olmayacaktır.
7.3 Taşıma hasarları, ürün kusurları, ürün uyumsuzlukları ve ürün teslimatı sipariş onayında belirtildiği gibi değilse 14 gün içinde Metax Mobilya Aksesuarlarına bildirilmelidir. Metax Mobilya Aksesuarları bu süreden sonra gelen talepleri reddetme hakkına sahiptir.

8. Kanunlar: Metax Mobilya Aksesuarları ve müşteri arasındaki tüm sözleşmeler Türkiye yasaları tarafından idare edilecektir.

9. Zorlayıcı Sebepler: Eğer Metax Mobilya Aksesuarları veya müşteri zorlayıcı sebeplerden dolayı etkileniyorsa derhal bunların niteliği ve kapsamı diğer tarafa bildirilecektir. Metax Mobilya Aksesuarları veya müşterinin kuralların ihlal edilmesinde, gecikme nedenlerinde ya da koşullar yerine getirilmediğinde karşı tarafa yükümlü olduğu kabul edilecektir. Zorlayıcı sebepler nedeniyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için süre uzatılacaktır.

10. Kısmi Geçersizlik: Koşulların herhangi biri yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse bu hukuka uygunluğu, geçerliliği diğer koşulların uygulanabilirliğini, yasallığını ve geçerliliğini etkilemeyecektir.